Vi erbjuder skräddarsydda företagslån.

Vi förstår att varje affär är unik och förtjänar en skräddarsydd lösning. Vår passion är att stödja din företagsfinansiering och hjälpa dig att uppnå dina mål.

Kontakta mig om företagslån
Personlig service & flexibilitet
Låna upp till 10 MSEK

Fördelar med Företagslån

Diagram med stabila staplar

Snabb likviditet för utveckling

Med ett företagslån kan din verksamhet enklare ta sig igenom konjunktursvängningar eller snabbare vinna marknadsandelar från konkurrenter. Vi skräddarsyr en lösning som passar just din verksamhet.

En laptop med en klocka och pratbubbla vid sidan

Smidig hantering

Hos oss är det enkelt att ansöka och enkelt att få svar. Vi vet att tiden oftast är väldigt dyrbar för din verksamhet och lägger därför stor vikt vid att ge snabb respons och komma med kreativa lösningar på just din förfrågan.

Två personer som vattnar blommor tillsammans

Långsiktigt partnerskap

Ett långvarigt samarbete står alltid i fokus hos Lendify, oavsett om du är en ny eller gammal kund. Vår vision är att växa tillsammans med våra kunder och möjliggöra en stark tillväxt.

Ansök direkt om Företagslån

  • Lån upp till 10 MSEK

  • Årlig ränta mellan 10 till 15 %

  • Löptid upp till 24 månader

  • Möjlighet till Amorteringsfrihet under löptiden

  • Möjlighet till förtidslösen utan extra avgift

Samtliga ansökningar bedöms manuellt av Lendify och skräddarsys efter syfte, säkerhetsstruktur och återbetalningsförmåga. Som ansökande part blir du tilldelad en kontaktperson som analyserar din förfrågan och återkommer till dig med ett eller flera låneförslag.

Kontakta mig om företagslån

Vanliga frågor om Företagslån

Den vanligaste orsaken till att företag lånar kapital är för en investering eller en utveckling som kommer att ge verksamheten en ökad intäkt på kort eller lång sikt. Ibland kan även kassan tryta och verksamheten behöver då stärka upp med kapital på grund av långa ledtider från kunder eller leverantörer.

Löptider på företagslån kan variera kraftigt beroende på företagets återbetalningsförmåga. Om företaget till exempel väntas erhålla en större betalning från en kund om 12 månader brukar långivaren helst vilja se att lånet återbetalas i anslutning till detta datum. Löptiden ska spegla företagets behov eller syfte med lånets upptagande.

Precis som löptid på ett företagslån kan även amorteringsupplägg och -takt variera kraftigt. Det vanligaste är att företag upptar lån som amorteras ”rakt” över löptiden månadsvis så att företagslånets skuld stadigt minskar, och vid löptidens slut uppgår till 0 kronor. I andra fall kan ett företagslån amorteras med ”bullet”, vilket innebär att hela företagslånets skuld amorteras först vid löptidens slut. Utöver dessa vanliga varianter finns en mängd olika hybrider och särskilda upplägg som kombinerar dessa för att möjliggöra en smidig återbetalning.

Företagslån ställs ut med villkor rörande ränta på det lånade kapital som har utbetalats. Räntan brukar vanligtvis beräknas med en årlig procentsats och betalas till långivaren månadsvis. Likt amortering och löptid sätts räntan individuellt utifrån hur behovet och förutsättningarna ser ut för företaget.

I de flesta fall behöver du som låntagare ställa någon typ av säkerhet för lånets beviljande. De vanligaste formerna av säkerheter utgör företagsinteckningar, fastighetspant, pantsättning av reskontra, pant i avtal, pantsättning av en revers eller borgen från en fysisk eller juridisk person.

Varför Lendify?

En kvinna håller i en darttavla

Skräddarsydda lösningar

Lendify erbjuder flexibla lösningar som går utanför traditionella bankramar för säkerheter och kreditstruktur.

Collage av portfölj och kugghjul

Snabb service

Vi levererar snabbt och effektivt för att säkerställa dina finansiella behov i rätt tid och på bästa möjliga sätt.

Handskakning

Hållbara partnerskap

Lendify är din långsiktiga partner för framgång, med transparens och ärlighet i affärsrelationer.